Sistemi za merjenje, regulacijo in prenos informacij

Vsa potrebna oprema za izvajanje meritev, regulacije, arhiviranja in upravljanja.

ULTRAZVOČNI MERILCI PRETOKA

ultrazvocni merilec

Prenosni ali fiksni ultrazvočni merilci pretoka za različne dimenzije cevi.

PRENOSNE NAPRAVE

prenosne naprave

Merilne naprave za opravljanje monitoringa ali kalibracij na terenu. Možnost izbire naprav za meritve 1,2,3 ali več parametrov.

FIKSNE NAPRAVE

fiksne naprave

Merilne naprave za spremljanje posameznih ali kombiniranih parametrov sistema, arhiviranja podatkov ali avtomatičnega upravljanja sistema.

DALJINSKI NADZOR

daljinski nadzor 2

Sistemi za izvajanje daljinskega nadzora, arhiviranja podatkov in upravljanja procesov.

LABORATORIJSKA OPREMA

laboratorijska oprema

Različne vrste certificirane laboratorijske opreme in reagensov za določevanje parametrov.

DODATNA OPREMA

dodatna oprema

Vsa dodatna oprema in reagenti za uporabo, kalibracijo in vzdrževanje.