Doziranje je vnašanje različnih koncentriranih sredstev s pomočjo dozirnih naprav. Pri doziranju ločimo doziranje tekočih sredstev in sredstev v plinastem stanju. Sistemi doziranja lahko delujejo ročno ali avtomatsko glede na potreben način delovanja.

Dozirna sredstva so dodana z namenom: 
za korekcijo pH vrednosti, dezinfekcijo, oksidacijo, flokulacijo, koagulacijo…