O nas

Podjetje Producta d.o.o. s sedežem v Kamniku je bilo ustanovljeno leta 1990 z namenom zastopanja, projektiranja, proizvodnje, montaže, vzdrževanja in servisa tehnološke opreme na področju priprave pitne, industrijske in odpadne vode s poudarkom na fizikalno-kemijskih procesih.

Uspešno sodelujemo in iščemo podjetja na slovenskem in tujem trgu, katera ponujajo vrhunsko opremo na področju tretmaja voda in katerih prodajni program obsega področja filtracije, dezinfekcije, oksidacije, kemikalij in mešanja.

Podjetje deluje pretežno na slovenskem trgu vendar smo prisotni tudi na območjih držav Hrvaške, Bosne in Srbije.

Naši cilji so usmerjeni v iskanje, montažo in upravljanje kvalitetnih proizvodov za zagotavljanje ustrezne kakovosti pitne vode, ter energetsko in ekonomično učinkovitih rešitev.

Naša poslovna vizija obsega vsakodnevano nadgrajevanje znanja, ter spremljanja razvoja tehnologije, s katerimi na trgu predstavljamo rešitve in trajno naravnanost za varovanje naravnih bogastev, kot je voda.

Direktor

Dušan Pirc

Mobi: 041 737 904
Email: dusan.p@producta.si

Administracija

Bojana Pirc

Mobi: 041 894 293
Email: bojana.p@producta.si

Prodajno tehnični operater

Primož Pirc

Mobi: 031 501 887
Email: primoz.p@producta.si

Naslov
Producta d.o.o.
Kovinarska cesta 14a
1241 Kamnik
Slovenija

Kontakt
Telefon: +386 (01) 8311 044
Telefon: +386 (01) 8312 927
Faks: +386 (01) 8311 044
Email: info@producta.si

Podatki podjetja
Davčna št.: SI33597120
TRR: SI56 02304 0019842818
SWIFT: LJBASI2X
Matična št.: 5395178
Osnovni kapital: 29.569,00 EUR
Vpis v sodni register št.: 1/07552/00 dne 27.06.1990 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani