Plinsko doziranje

Doziranje agresivnih plinov se uporablja na različnih področjih priprav vode (pitna, bazenska, čistilne naprave, živiljska ind, kemična ind, energetika,…).
Kot dezinfekcijsko sredstvo se najpogosteje uporablja vplinjen klor, kateri velja za enega najučinkovitejših načinov dezinfekcije.

VAKUUMSKI REGULATOR

vakumski regulator

Namenjen varnemu doziranju plina pod tlakom, sestavljeni iz odpornih materialov in različno dodatno opremo.

ROTAMETER

rotameter

Namenjen ročnemu uravnavanju pretoka plina za različne vrste plinov in količin.

INJEKTOR

injektor

Namenjen ustvarjanju vakuma na točki vnosa plina (cev) z zaščito proti povratnemu vdoru vode v plinsko povezavo.

ELEKTRO MOTORNI VENTIL

elektromotorni ventil

Namenjen avtomatskemu uravnavanju pretoka plina, odvisno od nadzorovanega parametra.

ZAŠČITA

zascita

– nevtralizacija plinov s filtri
– senzor za zaščito pred izpustom plina
– zvočni in svetlobni signali

MERILNE NAPRAVE

merilne naprave

Namenjene meritvam izbranih parametrov ali krmiljenju elektromotornih ventilov.

TLAČNI REGULATOR

Namenjen varnemu doziranju plina na sistemih, kjer ni potreben dodatno ustvarjen vakuum.

NEVTRALIZACIJA

Odstranjevanje nevarnih plinov v zraku in tekočinah.

DODATNA OPREMA

Vsa dodatna oprema potrebna pri sestavi sistema za doziranje plinov ali tekočin v tlačni ali vakuumski izvedbi.